Mediation

Indien u samen met uw (toekomstige) ex-partner afspraken wilt maken over bijvoorbeeld:

  • de wijze waarop de scheiding of beëindiging van de relatie moet worden afgewikkeld;
  • zorgregeling met betrekking tot kinderen (opstellen ouderschapsplan);
  • financiële afwikkeling (alimentatie en boedel).

Mediation gaat uit van de bereidheid van beide betrokken partijen om samen tot een oplossing te komen. Het samen bereiken van een oplossing is vaak bevredigender (en goedkoper) dan een beslissing van de rechter. Bij mediation houdt u zelf het proces in de hand en is gericht op het luisteren naar elkaar,het bespreekbaar maken van de (scheidings)problematiek en aandacht voor de emoties gedurende dit proces. En dat u ook in de toekomst met elkaar kunt blijven communiceren.

Als onafhankelijke gecertificeerde mediator zal ik u beiden informeren over de zakelijke en juridische aspecten en mogelijkheden. Ik begeleid u in het gehele proces en breng als neutrale partij alle belangen en standpunten in kaart en zoek met u naar oplossingen. De door u gemaakte afspraken worden door mij als mediator in een convenant/overeenkomst vastgelegd, die door u beiden wordt ondertekend. Indien nodig zal ik zorgdragen dat de overeenkomst door de rechtbank wordt bekrachtigd.


Individuele belangenbehartiging

Soms is een procedure onvermijdelijk en mediation voor u of uw situatie niet mogelijk. U kunt mij dan inschakelen als uw advocaat. Ik verleen u individuele rechtsbijstand en zal uw persoonlijke belangen behartigen.

Dit betekent niet automatisch dat er een vervelende rechtsstrijd zal ontstaan. Indien mogelijk zal ik als uw advocaat in overleg gaan met de advocaat van de wederpartij. Dit ter voorkoming van jarenlange rechtsstrijd en te komen tot een bevredigende oplossing voor het gerezen conflict of rechtsprobleem.

Mocht overleg en onderhandeling niet mogelijk zijn of niet tot een bevredigende oplossing leiden, zal ik mijn jarenlange proceservaring en juridische kennis optimaal voor u inzetten in de rechtelijke procedure.


Advies of second opinion

U kunt bij mij advies inwinnen:

  • Bij twijfel óf en u in welke vorm juridische stappen wilt ondernemen.
  • Bij wijzigingen in uw situatie over reeds gemaakte afspraken.

U kunt bij mij een second opinion aanvragen als u al in een procedure of mediation zit en vragen heeft die u niet aan uw eigen advocaat/mediator kan of wilt stellen.