Verder Online
Informatieve en praktische website over alles wat er bij een scheiding komt kijken. De website is een initiatief van de vFAS.

www.verderonline.nl

Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
De vFAS is een vereniging van ca. 950 advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Alle leden dienen gespecialiseerde opleidingen te volgen voordat zij worden toegelaten als lid van de vereniging.
www.verenigingfas.nl

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
De Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
www.mediatorsfederatienederland.nl

Nederlandse Orde van Advocaten
Elke advocaat in Nederland is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde stelt beroeps- en gedragsregels op en bewaakt deze.
www.advocatenorde.nl

Rechtspraak
Rechtspraak.nl is de officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad voor rechtspraak. De site geeft informatie over Nederlands recht en procedures met betrekking tot familiezaken en scheidingen.
www.rechtspraak.nl

Nibud
Nibud is het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting. Informatieve en praktische site met tips en berekeningen voor financiën.
www.nibud.nl

LBIO
Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijgragen) verzorgt de inning van kinderalimentatie en partneralimentatie.
www.lbio.nl

Villa Pinedo
Stichting Villa Pinedo is een online forum waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken. Ouders kunnen online workshops volgen om hun kinderen zo goed mogelijk door de scheiding te helpen.
www.villapinedo.nl

Kinderen uit de Knel
Kinderen uit de Knel is een programma voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding. Zowel ouders als kinderen leren in aparte therapiegroepen om uit een negatieve spiraal te komen.
www.kinderenuitdeknel.nl

Juridisch loket
Het Juridisch Loket geeft rechtshulp bij juridische vragen. Dat doen zij gratis. Aan de telefoon en in de vestigingen krijgt u informatie en praktische tips van hun juristen.
www.juridischloket.nl

Raad voor Rechtsbijstand
De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand.
www.rvr.org

Sociale Verzekeringsbank
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Zij zorgen ervoor dat onder andere kinderbijslag en AOW-pensioen op tijd en correct worden uitbetaald.
www.svb.nl

Belastingdienst – Toeslagen
Alle informatie over belastingregels die gelden in uw nieuwe omstandigheden.
www.belastingdienst.nl