Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht omvat alle juridische aspecten die met menselijke relaties te maken hebben en heeft vaak betrekking op gebeurtenissen die diep in een leven kunnen ingrijpen. Het gaat om de vraagstukken zoals bijvoorbeeld:

 • Echtscheiding of beëindiging van andere relatievormen
 • Ouderlijk gezag en verdeling van de zorg- en opvoedtaken
 • Opstellen van ouderschapsplan
 • Kinder- en partneralimentatie
 • Boedelscheiding
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Pensioenverdeling
 • Bijzondere curator voor minderjarige
 • Adoptie en stiefouderschap
 • Voor- achternaamswijziging
 • Vaststelling of ontkenning vaderschap, erkenning van kinderen
 • Ondertoezichtstelling van kinderen
 • Uithuisplaatsing van kinderen
 • Bewind, mentorschap en curatele

(Jeugd) strafrecht

Het kan iedereen overkomen: verdacht worden van een strafbaar feit.
Zoals onder andere:

 • Vermogensdelicten (diefstal, afpersing, oplichting)
 • Drugszaken
 • Geweldszaken (mishandeling, huiselijk geweld, vernieling)
 • Verkeersovertredingen

Criminaliteit op jeugdige leeftijd (van 12-18 jaar) komt voor en ook jeugdigen kunnen vervolgd worden voor een strafbaar feit. Dat gebeurt volgens het jeugdstrafrecht. Behandeling van jeugdzaken vraagt dan ook niet alleen om pedagogische inzicht en inlevingsvermogen, het vergt ook specifieke kennis.